september 27, 2016 in Investeren Nieuws eHealthCompany

Wie investeert er nu in eHealth?

Wie gaat er nu investeren in goede “digitale” oplossingen voor de zorg ??

Wie hebben er belang bij ?

Op dit moment is de investeringsbereidheid in zorg-innovaties beperkt. Een eindeloos gesprek tussen de verschillende belanghebbenden over “de business-case”, “de client centraal”, en de lopende transities in het zorg-landschap leiden er toe dat er bijna geen private en nauwelijks nog publieke investeerders te vinden zijn. Er is geld genoeg, er zijn ideeën genoeg, er is belang en behoefte genoeg. Veel belanghebbende laten het investeren en trekken graag even aan de andere partijen in de markt. Niet omdat ze hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Vaak hebben ze dat namelijk al gedaan, of in ieder geval geprobeerd. Wellicht mede door die diverse en zeer actieve pogingen ontbreekt het op dit moment in de tijd aan “onderling vertrouwen” en geloof in moderne “businessmodellen”.

"Met eHealthCompany ontwikkelen we een eco-systeem waarmee moderne businessmodellen bruikbaar worden in de zorgmarkt. Alleen dan krijgen we duurzaam de juiste producten bij de juiste gebruikers !"

Jan Willem Faessen (CEO eHealthCompany)

Eco-systeem investeert !

Vanuit de eHealthCompany ontwikkelen we een duurzame samenwerking tussen alle benodigde partners voor een concreet werkend product. Met al deze partners wordt een sluitend business-model ontwikkeld. Hierbij wordt strak gestuurd op de doelgroep (niche), een echte behoefte van deze groep, en een schaalbare passende oplossing voor die behoefte. Als ook de huidige gebruikers, familie en begeleiders, overtuigd raken van de werking en de waarde van de oplossing, zijn er investeerders te vinden.
eHealthCompany ondersteunt het samenwerkingsverband met het vinden, bedienen en activeren van gebruikers & begeleiders: “De markt!”

"Doel en opzet van het samenwerkingsverband achter eHealthAcademy was zo helder dat concreet investeren een goede en uitvoerbare keuze werd !"

Private Investor eHealthAcademy

Partner worden van ons eco-system?

Vragen? Neem telefonisch contact op 010 524 11 37 of mail naar office@ehealthcompany.nl