april 1, 2017 in Nieuws eHealthCompany

De maatschappelijke winst van digitalisering in de zorg!

White paper over het waarom van zorg-digitalisering van de Economic Board Utrecht !

"Ik nodig u uit de dialoog te voeren om portal- en data-denkers in de zorg te verbinden"

Jelle van der Weijde MMI | Economic Board Utrecht

Achtergrond van dit whitepaper !

Dit whitepaper is opgesteld om een aantal verschillende trends en ontwikkelingen in ehealth te bespreken in het kader van portal-denken en datacenter-denken, om daarmee een visie te ontwikkelen op de toekomst van digitalisering in gezondheid en de economische kansen die deze ontwikkelingen bieden. De Economic Board Utrecht nodigt u van harte uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze visie.

De reden om de discussie nu in gang in te zetten is het toenemende ehealth aanbod voor zorgverleners, zorgorganisaties en patiënten, die keuzes zullen moeten maken waarop te investeren. Met dit white paper wil de Economic Board Utrecht aangeven waarom investeren in portals zinvol kan zijn voor de implementatie van ehealth voor zelfmanagement.

Dit doen we aan de hand van de trends in digitalisering, waarna de focus gelegd zal worden op het ontwikkelen van een patiëntenportaal. Er wordt afgesloten met de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om economische kansen voor e-health toepassingen te creëren. Lees en download het white paper !!

"Zonder publiek private samenwerking(en) is het onmogelijk de beloften van digitalisering in de zorg maatschappelijk verantwoord te oogsten !"

Jan Willem Faessen | CEO eHealthCompany

Partner worden van ons eco-system?

Vragen? Neem telefonisch contact op 010 524 11 37 of mail naar office@ehealthcompany.nl